Berichtgeving

Geachte cliënt en/of relatie,

Middels dit bericht willen wij kenbaar maken dat Levenbach & Gerritsen Advocaten te Schiphol-Rijk heeft besloten met ingang van 1 februari 2017 haar kantoor op die vestiging te sluiten.

Het moment is gekomen dat de partners van dit kantoor, Roland Gerritsen en Dolf van Gaalen, hun jarenlange samenwerking beëindigen en ieder hun eigen weg gaan. De lopende zaken worden uiteraard op zorgvuldige wijze bewaakt en verder behandeld door de beide partners Roland Gerritsen en Dolf van Gaalen, die uw belangen zoals voorheen met grote zorg zullen blijven behartigen.

Roland Gerritsen zal vanaf genoemde datum voor eigen rekening en risico werkzaam zijn op het kantoor Levenbach Advocaten te Amsterdam.
Tel: +31(0)20-6646511;
Email: rolandgerritsen@levenbach.nl

Dolf van Gaalen heeft zich inmiddels aangesloten bij het momenteel op Schiphol gevestigde kantoor De Haan advocaten en notarissen.
Tel: +31(0)20-2194639;
Email: d.vangaalen@dehaanlaw.nl

Wij hebben U separaat ook onze verhuisberichten verzonden.

Wij willen onze erkentelijkheid uitspreken voor het in ons gestelde vertrouwen en U dankzeggen voor de jarenlange plezierige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Roland Gerritsen
Dolf van Gaalen

Beechavenue 178
1119 PS SCHIPHOL-RIJK (NL)

tel : 020-3548060
fax: 020-3548070
@: office@levenbach-gerritsen.nl